کاروانیککاروانیک

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

کاروانیککاروانیک
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور ارمنستان – ۳ شب با پـرواز آرمنیا

هتل نرخ ۳ شبدو تختهیه تختهنفر سوم۶-۱۲سال با تخت
Bella / Baxos
۳*
۵۵ $۸۰ $۳۲ $۳۲ $
Nork Residence
۳*
۵۸ $۹۲ $۴۱ $۲۹ $
Comfort
۳*
۶۴ $۱۰۴ $۴۱ $۳۵ $
Shirak
۳*
۶۵ $۷۴ $۲۹ $ ۲۹ $
Regineh
۳*
۷۶ $۱۱۰ $۵۳ $ ۵۰ $
Ani central Inn
۳*
۸۳ $۱۳۷ $۷۷ $۴۴ $
B.W. Congress
۴*
۸۲ $۱۴۰ $۶۵ $۴۱ $
Royal Plaza
۴*
۸۳ $۱۴۳ $ ۳۵ $۴۴ $
Holiday Inn Express
۴*
۸۹ $۱۴۰ $N/AN/A
Central
۴*
۸۹ $۱۵۸ $۵۹ $۴۱ $
Ani Grand
۴*
۹۵ $۱۵۸ $۷۴ $۴۴ $
Hyatt Place
۴*
۱۰۹ $۱۷۳ $۴۷ $۲۹ $
Hilton
۴*
۱۱۸ $۱۷۶ $۱۰۷ $ ۶۲ $
Radison Blu
۵*
۱۵۲ $۲۴۲ $ ۱۲۸ $۶۸ $
National
۵*
۱۵۲ $۲۶۰ $۸۳ $۵۰ $
Grand Hotel
۵*
۱۶۹ $۲۶۹ $۱۱۰ $۵۹ $
Golden Palace
۵*
۱۹۴ $۳۴۷ $N/AN/A
Marriot
۵*
۲۲۹ $ M۳۹۵ $۱۱۶ $۶۲ $

 

۱) هر مسافر به تعداد شبهای اقامت صبحانه دارد و به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می گیرد .
۲ )نرخ تور افـراد ۵-۲ سال بدون تخت ۵/۹۱۰/۰۰۰تومان و شب اضافه رایگان و همچنین نرخ افراد زیر دو سال ۴۱۰/۰۰۰ تومان بدون کمیسیون می باشد.
۳ )پکیـج براساس پایین ترین نرخ کالس پـروازی تنظیم شده است و در صـورت رزرو کالس پروازی باالتر، ما به التفاوت دریافت می گردد.
۴ )ویزا بصورت فرودگاهی صادر می گردد و همچنین ارائه جواب منفی تست PCR به زبان انگلیسی برای مسافرین باالی دو سال در بازه زمانی ۷۱ ساعت قبل از پرواز الزامی می باشد.
۵ )کنترل گذرنامه مسافر با حداقل ۶ ماه اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بعهده آژانس ارسال کننده درخواست می باشد.

 

روزهای پرواز :
سه شنبه و جمعه

 

نرخ پرواز :بزرگسال ۷/۸۰۰/۰۰۰

۲-۱۲سال ۵/۹۱۰/۰۰۰