کاروانیک | مجری تورهای مسافرتی و گردشگری ۱۴۰۰کاروانیک | مجری تورهای مسافرتی و گردشگری ۱۴۰۰

By signing up, I agree to Travelo's Terms of Service, Privacy Policy, Guest Refund Policy, and Host Guarantee Terms

در حال حاضر عضو هستید؟

کاروانیک | مجری تورهای مسافرتی و گردشگری ۱۴۰۰کاروانیک | مجری تورهای مسافرتی و گردشگری ۱۴۰۰
فراموشی رمز عبور ؟

آیا یک حساب کاربری ندارید؟

تور عمان ۳شب – قشم ایر

 

هتل درجه هتلدو تخته یه تختهخدمات
Al Bahaja۳*۷۱۹.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان۴۷۹.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Ibis Muscat۳*۶۷۷.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان۱۰۱۶.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Grand Tourist۳*۶۷۹.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۰۱۸.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Ramee Guest Line۴*۷۰۰.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۰۵۱ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Best Western Premier۴*۷۵۸.۴۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۱۳۷.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
City Season۴*۸۰۹.۶ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۱۴.۴ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
WYNDHAM Grand Muscat۴*۸۵۴.۱۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۸۱.۲۲ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Hilton Garden inn۴*۸۵۴.۱۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۲۸۱.۲۲ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
CROWNE PLAZA MUSCAT۴*۱۱۸۵.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۷۷۸.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
Mysk Al MOUJ۴*۱۲۵۱.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۸۷۷.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
GRAND MILLINIUEM MUSCAT۵*۱۲۵۱.۸ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۸۷۷.۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
MILLINIUEM EXCUTIVE۴*۱۴۰۵.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۲۱۰۷.۸۷ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
SHANGRI LA۵*۱۸۶۷.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۲۸۰۰.۷۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
KEMPINISKY۵*۲۵۶۰.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۳۸۴۰.۷۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه
W MUSCAT۵*۲۸۸۰.۳۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۴۳۲۰.۲۵ درهم + ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان صبحانه

-نرخ ‍‍پکیج با پایین ترین کلاس پروازی محاسبه گردیده است و در تاریخ های مختلف نرخ پرواز تغییر خواهد داشت.

مدارک لازم:

– اصل گذرنامه با حد اقل ۷ ماه اعتبار